საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 5300-IIს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 24/11/2011
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 111201029, 01/12/2011
Регистрационный код 340050000.05.001.016477
  • Word
5300-IIს
24/11/2011
Вебсайт, 111201029, 01/12/2011
340050000.05.001.016477
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.