საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 5266-IIს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 11/11/2011
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 111124018, 24/11/2011
Регистрационный код 080000000.05.001.016473
  • Word
5266-IIს
11/11/2011
Вебсайт, 111124018, 24/11/2011
080000000.05.001.016473
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден