საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 5255-IIს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 11/11/2011
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 111124015, 24/11/2011
Activating Date 08/12/2011
Регистрационный код 100030010.05.001.016471
  • Word
5255-IIს
11/11/2011
Вебсайт, 111124015, 24/11/2011
100030010.05.001.016471
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Document has some visual gaps
Русский перевод этого документа не найден