„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • Word
„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Номер документа 5247-IIს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 08/11/2011
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 111122014, 22/11/2011
Регистрационный код 300310000.05.001.016468
  • Word
5247-IIს
08/11/2011
Вебсайт, 111122014, 22/11/2011
300310000.05.001.016468
„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.