საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 5201-IIს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 08/11/2011
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 111114040, 14/11/2011
Регистрационный код 140120000.05.001.016462
  • Word
5201-IIს
08/11/2011
Вебсайт, 111114040, 14/11/2011
140120000.05.001.016462
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден