საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 5170-IIს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 28/10/2011
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 111111015, 11/11/2011
Регистрационный код 080000000.05.001.016461
  • Word
5170-IIს
28/10/2011
Вебсайт, 111111015, 11/11/2011
080000000.05.001.016461
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден