„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • Word
„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Номер документа 5093-IIს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 11/10/2011
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 111103005, 03/11/2011
Регистрационный код 300310000.05.001.016451
  • Word
5093-IIს
11/10/2011
Вебсайт, 111103005, 03/11/2011
300310000.05.001.016451
„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.