„ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • Word
„ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Номер документа 4994-რს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 01/07/2011
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 110715027, 15/07/2011
Регистрационный код 010340000.05.001.016423
  • Word
4994-რს
01/07/2011
Вебсайт, 110715027, 15/07/2011
010340000.05.001.016423
„ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.