„საქართველოს კონსტიტუციაში დამატების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციურ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • Word
„საქართველოს კონსტიტუციაში დამატების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციურ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Номер документа 4985-რს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 01/07/2011
Тип документа Конституция Грузии, конституционный закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 110714025, 14/07/2011
Регистрационный код 010010000.01.001.016003
  • Word
4985-რს
01/07/2011
Вебсайт, 110714025, 14/07/2011
010010000.01.001.016003
„საქართველოს კონსტიტუციაში დამატების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციურ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.