„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • Word
„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Номер документа 4867-რს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 21/06/2011
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 110706011, 06/07/2011
Регистрационный код 300310000.05.001.016369
  • Word
4867-რს
21/06/2011
Вебсайт, 110706011, 06/07/2011
300310000.05.001.016369
„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.