„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • Word
„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Номер документа 4936-რს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 24/06/2011
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 110630021, 30/06/2011
Регистрационный код 300310000.05.001.016360
  • Word
4936-რს
24/06/2011
Вебсайт, 110630021, 30/06/2011
300310000.05.001.016360
„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.