"ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • Word
"ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Номер документа 4681-Iს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 17/05/2011
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 110601013, 01/06/2011
Регистрационный код 300310000.05.001.016323
  • Word
4681-Iს
17/05/2011
Вебсайт, 110601013, 01/06/2011
300310000.05.001.016323
"ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.