საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის შესახებ
Номер документа 4630-Iს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 05/05/2011
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 110519013, 19/05/2011
Регистрационный код 090000000.05.001.016312
  • Word
4630-Iს
05/05/2011
Вебсайт, 110519013, 19/05/2011
090000000.05.001.016312
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден