„ვაზისა და ღვინის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

  • Word
„ვაზისა და ღვინის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
Номер документа 4550-Iს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 19/04/2011
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 110505015, 05/05/2011
Регистрационный код 340050000.05.001.016289
  • Word
4550-Iს
19/04/2011
Вебсайт, 110505015, 05/05/2011
340050000.05.001.016289
„ვაზისა და ღვინის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден