"ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ" საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე

  • Word
"ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ" საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე
Номер документа 4527-Iს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 08/04/2011
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 110502025, 02/05/2011
Регистрационный код 300310000.05.001.016281
  • Word
4527-Iს
08/04/2011
Вебсайт, 110502025, 02/05/2011
300310000.05.001.016281
"ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ" საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.