საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილებების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილებების შეტანის შესახებ
Номер документа 4430-Iს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 11/03/2011
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 110322017, 22/03/2011
Регистрационный код 080000000.05.001.016245
  • Word
4430-Iს
11/03/2011
Вебсайт, 110322017, 22/03/2011
080000000.05.001.016245
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილებების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден