"ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

  • Word
"ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
Номер документа 4214-Iს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 22/02/2011
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 110310019, 10/03/2011
Регистрационный код 300310000.05.001.016175
  • Word
4214-Iს
22/02/2011
Вебсайт, 110310019, 10/03/2011
300310000.05.001.016175
"ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.