საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

  • Word
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
Номер документа 2361
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 08/09/1999
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Законодательный Вестник Грузии-ЗВГ, 43(50), 21/09/1999
Регистрационный код 000000000.00(0).000.000000
  • Word
2361
08/09/1999
Законодательный Вестник Грузии-ЗВГ, 43(50), 21/09/1999
000000000.00(0).000.000000
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден