საქართველოს კონსტიტუციაში დამატებების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს კონსტიტუციაში დამატებების შეტანის შესახებ
Номер документа 4033-რს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 15/12/2010
Тип документа Конституция Грузии, конституционный закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 030111, 03/01/2011
Регистрационный код 010010000.01.001.016002
  • Word
4033-რს
15/12/2010
Вебсайт, 030111, 03/01/2011
010010000.01.001.016002
საქართველოს კონსტიტუციაში დამატებების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.