საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილებების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილებების შეტანის შესახებ
Номер документа 4045-რს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 15/12/2010
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Законодательный Вестник Грузии-ЗВГ, 75, 27/12/2010
Регистрационный код 330090000.05.001.016116
  • Word
4045-რს
15/12/2010
Законодательный Вестник Грузии-ЗВГ, 75, 27/12/2010
330090000.05.001.016116
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილებების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.