საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის შესახებ
Номер документа 3806
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 12/11/2010
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Законодательный Вестник Грузии-ЗВГ, 66, 03/12/2010
Регистрационный код 040000000.05.001.016074
  • Word
3806
12/11/2010
Законодательный Вестник Грузии-ЗВГ, 66, 03/12/2010
040000000.05.001.016074
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден