საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
Номер документа 3710-IIს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 15/10/2010
Тип документа Конституция Грузии, конституционный закон Грузии
Источник опубликования, дата Законодательный Вестник Грузии-ЗВГ, 62, 05/11/2010
Регистрационный код 010010000.01.001.016001
Консолидированный публикации
  • Word
3710-IIს
15/10/2010
Законодательный Вестник Грузии-ЗВГ, 62, 05/11/2010
010010000.01.001.016001
საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Будьте внимательны! Вы читайте неокончательную редакцию. Для ознакомления с окончательной редакцией выберите соответствующий консолидированный вариант.

Консолидированная версия (22/05/2012 - 04/10/2013)

Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.