"ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

  • Word
"ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
Номер документа 3735-IIს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 15/10/2010
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Законодательный Вестник Грузии-ЗВГ, 56, 20/10/2010
Регистрационный код 240090000.05.001.016028
  • Word
3735-IIს
15/10/2010
Законодательный Вестник Грузии-ЗВГ, 56, 20/10/2010
240090000.05.001.016028
"ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.