საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
Номер документа 3619-რს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 24/09/2010
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Законодательный Вестник Грузии-ЗВГ, 51, 29/09/2010
Регистрационный код 080020000.05.001.016004
  • Word
3619-რს
24/09/2010
Законодательный Вестник Грузии-ЗВГ, 51, 29/09/2010
080020000.05.001.016004
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Document has some visual gaps
Русский перевод этого документа не найден