საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
Номер документа 3619-რს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 24/09/2010
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Законодательный Вестник Грузии-ЗВГ, 51, 29/09/2010
Регистрационный код 080020000.05.001.016004
  • Word
3619-რს
24/09/2010
Законодательный Вестник Грузии-ЗВГ, 51, 29/09/2010
080020000.05.001.016004
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Document has some visual gaps
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.