კომენტარები

vardzia2012's picture
vardzia2012 (ნათია ჩხეტიანი)
სხვა
რეგ. თარ: 2020/05/25
ბოლო შემოს: 2020/05/25 16:11:21
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

ჩვენ არ გვაძლევენ წელიწადში 24 კალენდარულ დღეს.ცელს გვაწერინებენ 10 სამუშაო დღეზე ზამთარში და 10 იც ზაფხულში,თუმცა ზამთრის შვებულების დღეებში ესენი უქმე დღეებსაც ანგარიშობენ

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.