კომენტარები

tbacompany's picture
tbacompany (საბუღალტრო ოფისი)
ბიზნესი და სამეწარმეო სამართალი
რეგ. თარ: 2010/12/08
ბოლო შემოს: 2019/08/20 13:28:42
Contact - ყველა კომენტარი

რომელ დეკლარაციას წარუდგენს? სასემოსავლოს, ქონების თუ სხვას.

Hovik's picture
Hovik (Hovik)
სისხლის სამართალი და პროცესი
რეგ. თარ: 2016/04/03
ბოლო შემოს: 2019/06/19 22:08:54
Contact - ყველა კომენტარი

გამოსასწორებელია ამ მუხლის მე-3 ნაწილის მეორე ლინკი, ვინაიდან ამ ლინკზე გადასვლისას იხსნება არა სისხლის სამართლის კოდექსის, არამედ სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 214-ე მუხლი(საპროცესო შეთანხმების დამტკიცების შესახებ სასამართლოს განაჩენის გაუქმების შემთხვევაში საპროცესო შეთანხმების შედეგად მოპოვებული მტკიცებულების დასაშვებობა)

სარდალიშვილი თამაზი's picture
სარდალიშვილი თამაზი (sardalishvilitamazi)
სხვა
რეგ. თარ: 2012/05/17
ბოლო შემოს: 2018/04/02 09:34:25
Contact - ყველა კომენტარი
n.jmukhadze's picture
n.jmukhadze (ნინო ჯმუხაძე)
სხვა
რეგ. თარ: 2012/04/03
ბოლო შემოს: 2019/08/19 17:16:02
Contact - ყველა კომენტარი

ონის რაიონული სავანდმყოფოს თანამშრომლებს უნდა დაუკავდეთ თუ არა ხელფასიდან 20% საშემოსავლო გადასახადი?

zura1991115's picture
zura1991115 (ზურა)
სხვა
რეგ. თარ: 2018/07/04
ბოლო შემოს: 2018/10/26 16:15:24
Contact - ყველა კომენტარი

ამ დოკუმენტის ფორმა ჯერ არ გამოსულა?

n.jmukhadze's picture
n.jmukhadze (ნინო ჯმუხაძე)
სხვა
რეგ. თარ: 2012/04/03
ბოლო შემოს: 2019/08/19 17:16:02
Contact - ყველა კომენტარი

თავისუფლდება, თუ არა მხატრული ლიტერატურა დღ-ისაგან?

n.jmukhadze's picture
n.jmukhadze (ნინო ჯმუხაძე)
სხვა
რეგ. თარ: 2012/04/03
ბოლო შემოს: 2019/08/19 17:16:02
Contact - ყველა კომენტარი

თავისუფლდება, თუ არა საქართველოში გამოცემული
მხატრული ლიტერატურა დღ-ისაგან?

nikoloz.samkharadze's picture
nikoloz.samkharadze (nikoloz samkharadze)
ადმინისტრაციული სამართალი და პროცესი
რეგ. თარ: 2014/03/11
ბოლო შემოს: 2019/07/11 16:41:50
Contact - ყველა კომენტარი
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.