კომენტარები

teoshka (teona qutateladze)
ადამიანის უფლებები და საერთაშორისო სამართალი
რეგ. თარ: 2013/09/15
ბოლო შემოს: 2013/09/15 09:11:31
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

teoshkaqu@mail.ru

ლია კვარაცხელია's picture
ლია კვარაცხელია (ლია კვარაცხელია)
სხვა
რეგ. თარ: 2015/11/28
ბოლო შემოს: 2015/12/04 17:56:50
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

1.მოცემულობიდან გამომდინარე ეს მუხლი ეხება მოსამართლის თანამდებობიდან განთავისუფლებას, ხოლო შინაარსი მთლიანად ეხება უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის თანამდებობიდან გადაყენება და უზენაესი სასამართლოს წევრის უფლებამოსილების ვადაზე ადრე შეწყვეტას.გტხოვთ გამარკვიოთ, ეს შემთხვეითობაა თუ შენიღბული "ფარსი", რათა მოსამართლეებმა აიცილონ პასუხისმგებლობა თავიანთ უსამართლო გადაყვეტილებებზე?აქვე უნდა იყოს გარკვევით მითითებული -" მოსამართლე რომელიც მიიღებს კონსტიტუციის საწინააღმდეგო გადაწყვეტილებას განთავისუფლ იქნას თანამდებობიდან".
თუ არ იქნება კანონში ჩადებული უკანონო მოსამართლის დასჯის მექანიზმი, შესაძლებელია მათ მიიღოს კონსტიტუციის საწინააღმდეგო გადაწყვეტილება და ამით შელახონ ადამიანის ფუნდამენტური უფლებები.მაინტერესებს , როდის მივიღებ ამ კითხვაზე პასუხს. ეს ჩემთვის მნიშვნელოვანია, რადგან ამ დროისთვის მე მაქვს დავები საქალაქო სასამართლოში ადმინისტრაციულ და სამოქალაქო მიმართულებით, თუმცა იმედი მაქვს მოსამართლეები მიიღებენ კონსტიტუციის შესაბამის გადაწყვეტილებას.პატივისცემით, ლია კვარაცხელია , ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი, პროფესორი. 599247747

s.sokhadze's picture
s.sokhadze (სოფიო სოხაძე)
ადმინისტრაციული სამართალი და პროცესი
რეგ. თარ: 2012/11/01
ბოლო შემოს: 2020/04/24 00:14:35
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

მე-14 მუხლის მე-2 პუნქტი ტექნიკურად გასასწორებელია, ვინაიდან მასში მითითებულია საქართველოს კონსტიტუცის მოქმედი რედაქციის არ არსებული მუხლები.