კომენტარები

rtveladze's picture
rtveladze (ლაშა რთველაძე)
სხვა
რეგ. თარ: 2019/11/27
ბოლო შემოს: 2024/02/21 16:12:03
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

საჭიროა ანაზღაურება გაუტოლდეს საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 25 აპრილის №211დადგენილებას და მინიმუმ სიპებისთვისაც განისაზღვროს იგივე ოდენობის თანხა რაც პროფესიული საჯარო მოხელისთვის არის განსაზღვრული