კომენტარები

natia batiashvili's picture
natia batiashvili (ნათია ბატიაშვილი)
სხვა
რეგ. თარ: 2020/04/02
ბოლო შემოს: 2022/09/30 11:26:28
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

1​-1. დაშვებული ეკონომიკური საქმიანობის სპეციფიკის გათვალისწინებით, დისტანციური მუშაობა გულისხმობს სახლიდან მუშაობას, ხოლო კრიტიკულად აუცილებელ შემთხვევებში, ასევე სამუშაო ადგილიდან („სამსახურიდან, ოფისიდან“, მაგრამ არა უმეტეს 5 ადამიანისა).“
- იქნებ განმარტოთ ვინმემ, ეხება აღნიშნული ყველა ეკონომიკურ საქმიანობას თუ მხოლოდ იმათ ვინც ისედაც საქმიანობას ახორციელებს დისტანციურად?