კომენტარები

Lchanturishvili's picture
Lchanturishvili (laSa WanturiSvili)
სხვა
რეგ. თარ: 2019/01/03
ბოლო შემოს: 2022/08/01 20:56:04
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

დასაზუსტებელია რომელ პერიოდში შემოყვანილ სატრანსპორტო საშუალებებს ეხება ამ ბრძანების მოქმედება. 17 მარტიდან 1 აპრილამდე შემოყვანილ, თუ 17 მარტამდე შემოყვანილსაც?

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.