კომენტარები

niako1980's picture
niako1980 (nia)
სხვა
რეგ. თარ: 2015/07/02
ბოლო შემოს: 2015/07/02 17:23:05
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

არის თუ არა სსიპ ხელმძღვანელი თანამდებობის პირი და ვრცელდება თუ არა მასზე ამ კანონის მე-13 მუხლი?

niako1980's picture
niako1980 (nia)
სხვა
რეგ. თარ: 2015/07/02
ბოლო შემოს: 2015/07/02 17:23:05
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

იგულისხმება თუ არა ახლო ნათსავში დისშვილი, ძმისშვილი

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.