კომენტარები

niako1980's picture
niako1980 (nia)
სხვა
რეგ. თარ: 2015/07/02
ბოლო შემოს: 2015/07/02 17:23:05
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

არის თუ არა სსიპ ხელმძღვანელი თანამდებობის პირი და ვრცელდება თუ არა მასზე ამ კანონის მე-13 მუხლი?

niako1980's picture
niako1980 (nia)
სხვა
რეგ. თარ: 2015/07/02
ბოლო შემოს: 2015/07/02 17:23:05
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

იგულისხმება თუ არა ახლო ნათსავში დისშვილი, ძმისშვილი

amirangagua79@gmail.com's picture
amirangagua79@gmail.com (ამირან გაგუა)
ბიზნესი და სამეწარმეო სამართალი
რეგ. თარ: 2013/06/12
ბოლო შემოს: 2021/07/02 16:25:25
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

მუხლი 2. პუნქტი 1. ქვეპუნქტი ლ​2) საჯარო სამართლის იურიდიული პირის (გარდა კულტურული, საგანმანათლებლო, სამეცნიერო, კვლევითი, სასპორტო და რელიგიური საქმიანობისათვის შექმნილი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და პოლიტიკური პარტიებისა) ხელმძღვანელი და მისი მოადგილე;

ტყიბულის მერია's picture
ტყიბულის მერია (ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია)
სხვა
რეგ. თარ: 2019/10/17
ბოლო შემოს: 2022/01/21 10:59:04
კონტაქტი - ყველა კომენტარი
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.