კომენტარები

niako1980's picture
niako1980 (nia)
სხვა
რეგ. თარ: 2015/07/02
ბოლო შემოს: 2015/07/02 17:23:05
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

არის თუ არა სსიპ ხელმძღვანელი თანამდებობის პირი და ვრცელდება თუ არა მასზე ამ კანონის მე-13 მუხლი?

niako1980's picture
niako1980 (nia)
სხვა
რეგ. თარ: 2015/07/02
ბოლო შემოს: 2015/07/02 17:23:05
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

იგულისხმება თუ არა ახლო ნათსავში დისშვილი, ძმისშვილი

amirangagua79@gmail.com's picture
amirangagua79@gmail.com (ამირან გაგუა)
ბიზნესი და სამეწარმეო სამართალი
რეგ. თარ: 2013/06/12
ბოლო შემოს: 2022/04/11 14:23:08
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

მუხლი 2. პუნქტი 1. ქვეპუნქტი ლ​2) საჯარო სამართლის იურიდიული პირის (გარდა კულტურული, საგანმანათლებლო, სამეცნიერო, კვლევითი, სასპორტო და რელიგიური საქმიანობისათვის შექმნილი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და პოლიტიკური პარტიებისა) ხელმძღვანელი და მისი მოადგილე;

ოთო მდივნიშვილი's picture
ოთო მდივნიშვილი (ოთარი)
სხვა
რეგ. თარ: 2023/10/16
ბოლო შემოს: 2023/10/17 16:08:12
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

სპორტული ა(ა)იპ - ის ხელმძღვანელზე "პრეზიდენტზე" ვრცელდება ამ კანონის მე-13 მუხლი?

ოთო მდივნიშვილი's picture
ოთო მდივნიშვილი (ოთარი)
სხვა
რეგ. თარ: 2023/10/16
ბოლო შემოს: 2023/10/17 16:08:12
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

P.S. როდესაც ანაზღაურება არ აქვს