კომენტარები

e.surguladze@tbilisi.gov.ge's picture
e.surguladze@tbilisi.gov.ge (ეკატერინე სურგულაძე)
სხვა
რეგ. თარ: 2021/04/16
ბოლო შემოს: 2022/01/13 13:25:07
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

ამ მუხლის მე–2 პუნქტში არის მითითება ამავე მუხლის პირველ პუნქტზე, თუმცა პუნქტის ნაცვლად წერია ნაწილი, რაც შცდომაა. მუხლს ნაწილები აქვს კოდექსში, ,,საგანგებო მდგომარეობის შესახებ" საქართველოს კანონში მუხლები იყოფა პუნქტებად.

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.