კომენტარები

()
რეგ. თარ: 1970/01/01
ბოლო შემოს: 1970/01/01 04:00:00
ყველა კომენტარი

ამ მუხლის პირველი ნაწილის ბოლო წინადადებაში მითითებულია, რომ “აღკვეთილში მკაცრი კონტროლის პირობებში დაუშვებელია ცალკეული განახლებადი რესურსის მოხმარება“. მაშინ, როდესაც პარლამენტის საიტზე იგივე წინადადებაში წერია სიტყვა “დასაშვებია“. მემგონი აქ არის არსებითი ხასიათის შეცდომა და იგი საჭიროებს გასწორებას.