კომენტარები

gvancakhasia's picture
gvancakhasia (გვანცა ხასია)
სამოქალაქო და შრომის სამართალი
რეგ. თარ: 2013/08/28
ბოლო შემოს: 2020/01/23 15:53:29
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

განმარტებითი ბარათი ამ ცვლილებებზე სად შეიძლება ვნახო?

kvale's picture
kvale (დავით)
სხვა
რეგ. თარ: 2012/10/01
ბოლო შემოს: 2019/11/16 06:03:35
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

ამ მუხლის მეორე პუნქტის პირველი წინადადება ნიშნავს თუ არა იმას, რომ ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე არჩევა ხდება უვადოდ?

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.