კომენტარები

გიგი გიორგაძე's picture
გიგი გიორგაძე (გიგი გიორგაძე)
სხვა
რეგ. თარ: 2012/11/15
ბოლო შემოს: 2024/05/18 01:23:04
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

ამ მუხლის მე–7 პუნქტი და ამ მუხლის მე–9 პუნქტი ერთმანეთთან წინააღმდეგობაში არიან, რადგან მე–7 პუნქტით აკრძალულია თამბაქოს რეკლამირება ტელევიზიასა და რადიოში, ხოლო მე–9 პუნქტი კი ამბობს–თამბაქოს ტელევიზიაში ან რადიოში რეკლამირებისას, გაფრთხილება უნდა გახმოვანდეს. გთხოვთ მიპასუხოთ წინააღმდეგობის მიზეზი/არსი?

გიგი გიორგაძე's picture
გიგი გიორგაძე (გიგი გიორგაძე)
სხვა
რეგ. თარ: 2012/11/15
ბოლო შემოს: 2024/05/18 01:23:04
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

თუ რეკლამა განთავსებულია ისეთ მასობრივ საინფორმაციოსაშუალებაში, რომელიც ფარავს რამდენიმე თვითთმართველი ერთეულის ტერიტორიას (ჟურნალ-გაზეთები), რომელმა თვითმმართველობის ორგანომ უნდა განახორციელოს სახელწმიფო კონტროლი ან რა მექანიზმები არსებობს სახელმწიფო კონტროლის განხორციელებისა?

qavtar2011's picture
qavtar2011 (shorena qavtaradze)
სხვა
რეგ. თარ: 2011/01/20
ბოლო შემოს: 2018/06/12 18:13:34
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

საქართველოს ეკონომიკის, მრეწველობისა და ვაჭრობის სამინისტროსთან არსებული საქართველოს სახელმწიფო ანტიმონოპოლიური სამსახურის უფროსის
ბრძანება №8/36
2000 წლის 14 ნოემბერი
ქ. თბილისი
სასაქონლო ნიშნით გაფორმებული მოხმარების საგნებითა და ვაჭრობის მოწყობილობებით რეკლამის გავრცელების შესახებ