კომენტარები

alex333's picture
alex333 (alex333)
სხვა
რეგ. თარ: 2012/03/05
ბოლო შემოს: 2015/02/19 17:17:39
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

იჯარის ხელშეკრულების რეგისტრაცია 1 წლამდე ვადით სავალდებულოა რომ დარეგისტრირდეს თუ ხელშეკრულების მხარეა კერძო სამართლის იურიდიული პირი?

lelaxatuni@mail.ru (ლელა ქავთარაძე)
ადმინისტრაციული სამართალი და პროცესი
რეგ. თარ: 2014/10/21
ბოლო შემოს: 2014/10/21 17:21:41
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

ENTARI

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.