კომენტარები

babu's picture
babu (tengo samxaradze)
კონსტიტუციური სამართალი
რეგ. თარ: 2013/06/22
ბოლო შემოს: 2015/08/04 13:38:21
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

საინტერესოა აღსრულება როგორ უნდა განხორციელდეს ევროკავშირთან გაერთიანების მერე, ვფიქრობ მნიშვნელოვანიაა რომ ევროკავშირის უმაღლესი ორგანოთა გადაწყვეტილეებეი და განსაკუთრებით დირექტივები და მათი აღსრულების კონტროლის გგარკვეული ფუნქცია მაგ უდავო წარმოებთსთან დაკავშირებით დაევალოს აღსრულების ორგანოს(ბიუროოს) და შესაბამისად კანონის მოწესრიგება შეეხოს ამ საკითხსაც

რევაზ რიჟამაძე's picture
რევაზ რიჟამაძე (რევაზ რიჟამაძე)
სამოქალაქო და შრომის სამართალი
რეგ. თარ: 2015/02/22
ბოლო შემოს: 2020/09/10 23:25:46
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

ეს კანონი მოუქნელია დაკმაყოფილებული არაუზრუნველყოფილი მოთხოვნების აღსრულების მიმართულებით. ფაქტიურად აღმასრულებელი უუნაროა მოიძიოს მოვალის არარეგისტრირებული ქონება(შემოსავალი) და ვერც რეაგირებას ახდენს გამოავლინოს მოვალის მიერ შემოსავლის დამალვის ფქტი. ამისათვის სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული საკმაოდ ბუნდოვანი მუხლით - ,,მოვალის მიერ აღმასრულებლისათვის ქონებრივი ნუსხის წარუდგენლობა ან მასში არასწორი მონაცემების შეტანა" - ქვემდებარეობით გამოძიება შს პოლიციის ორგანოს ევალება, თუმცა მას ამ საკითხებში სათანადო კომპეტენცია არ გააჩნიათ და არც გამოძიება წარმოებს. საჭიროა სააღსრულებო პოლიციას ამავე კანონით გადაეცეს გამოძიების ფუნქცია და ამავდროულად სისხლის სამართლის კოდექსში შევიდეს კონკრეტული მუხლები იმ ქცევების დასჯადობის ირგვლივ, რასაც მიმართავს ხშირ შემთხვევაში მოვალე სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულებისაგან თავის არიდების მიზნით. სხვა შემთხვევაში მხოლოდ შაბლონად იქცევა და შესაბამისად ირღვევა ევროპული სამართლით აღიარებული პრინციპი, რომ: ,,ყველა სასამართლო გადაწყვეტილება უნდა აღსრულდეს, არ უნდა არსებობდეს აღუსრულებელი სასამართლო გადაწყვეტილებები".

mariiamii's picture
mariiamii (მარი)
სხვა
რეგ. თარ: 2019/04/22
ბოლო შემოს: 2019/04/22 20:33:42
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

ჩამოთვლილი აღსრულების ქვემდებარე აქტებიდან რომელს სჭირდებაა სააღსრულებო ფურცელი?

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.