კომენტარები

lasha JANIBEGASHVILI's picture
lasha JANIBEGASHVILI (ადვოკატი ლაშა ჯანიბეგაშვილი)
სამოქალაქო საპროცესო სამართალი
რეგ. თარ: 2013/04/08
ბოლო შემოს: 2020/01/15 00:26:37
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

გასაჩივრებულია http://old.constcourt.ge/ge/legal-acts/recording-notices/2019lasha-djanibegashvili-saqartvelos-parlamentis-winaagmdeg.page

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.