კომენტარები

ბესიკ ტალახაძე's picture
ბესიკ ტალახაძე (ბესიკი)
სხვა
რეგ. თარ: 2011/07/24
ბოლო შემოს: 2018/09/07 19:54:27
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

მე-2 პუნქტს რაც შეეხება, 21 წელს გადაცილებული პირების მიერ ცივი იარაღის ტარება არ არის აკრძალული არც სისხლის და არც ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით ! ასე რომ მკვდარი ნორმა გამოდის ეს, იმიტომ რომ ამ ნორმის დარღვევისთვის ანუ ცივი იარაღის ტარებისთვის ვერ დაისჯება 21 წელს გადაცილებული პირი.