კომენტარები

()
რეგ. თარ: 1970/01/01
ბოლო შემოს: 1970/01/01 04:00:00
ყველა კომენტარი

ელექტრონული ზედნადების ფორმა არ იძლევა ტვირთის მესაკუთრის გამოუცვლელად ორ სხვადასხვა პირს შორის ტრანსპორტირების განხორციელების საშუალებას

elizbarashvili's picture
elizbarashvili (jaba)
სხვა
რეგ. თარ: 2011/02/21
ბოლო შემოს: 2024/04/13 00:15:32
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

რას ნიშნავს 58-15 პრიმა პუნქტში ჩაწერილის ფრაზა: "ნავთობპროდუქტი შეძენილი აქვს გამყიდველის საცავში შენახვისა და ტალონების საშუალებით შემდგომი რეალიზაციის პირობით"? ეს მყიდველის მიერ ნავთობრუდუქტის სამომავლოდ გაყიდვას გულისხმობს?

fino's picture
fino (Financial Office)
სხვა
რეგ. თარ: 2012/06/22
ბოლო შემოს: 2024/04/15 18:11:55
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

ჩვენი აზრით, იმ მომენტიდან როდესაც საქართველოში დაინერგა ელექტრონული სასაქონლო ზედნადებები, ამ მუხლის ვალდებულების არსებობა აღარ არის საჭირო, რადგანაც ელექრონული რეესტრი ვებ-პორტალზე ისედაც არსებობს და მეწარმეს დამატებისთ არ უნდა ქონდეს ვალდებულება აწარმოოს სხვა რაიმე რეესტრი. პატივისცემით, მიხეილ ჭელიძე, აუდიტორული კომპანია "ფინანსური ოფისის" აუდიტორი.

fino's picture
fino (Financial Office)
სხვა
რეგ. თარ: 2012/06/22
ბოლო შემოს: 2024/04/15 18:11:55
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

41 მუხლის გ.ვ) ქვეპუნქტი უკავშირდება საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 114 მუხლს, მაგრამ 13.10.2011 -დან 114 მუხლი ამოღებულია. ხომ არ არის აქ ხარვეზი?

fino's picture
fino (Financial Office)
სხვა
რეგ. თარ: 2012/06/22
ბოლო შემოს: 2024/04/15 18:11:55
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

41 მუხლი 2014 წლის 1 იანვრიდან შეცვლილია და აქ ჯერჯერობით ისევ გაყვითლებულია, გთხოვთ ჩაასწოროთ.

fino's picture
fino (Financial Office)
სხვა
რეგ. თარ: 2012/06/22
ბოლო შემოს: 2024/04/15 18:11:55
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

მოგესალმებით. 24-ე მუხლის პირველ პუნქტში არის ტექნიკური ხარვეზი: ბოლო წინადადება წყდება ასო გ-ზე. გთხოვთ ჩაასწოროთ.მადლობა

მარინa's picture
მარინa (მარინa გიორგობიანი)
ჯანდაცვა, სოციალური დაცვა და საპენსიო სამართალი
რეგ. თარ: 2023/10/27
ბოლო შემოს: 2024/03/23 09:37:32
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

გამარჯობა, გადავიხადე კონსოლიდირებულის ნახვის უფლება და ისევ პირვანდელ დოკუმნეტს მაჩვენებს როგორ მოვიქცე?