კომენტარები

nino.chipashvili@gruni.edu.ge's picture
nino.chipashvili@gruni.edu.ge (ნინო ჭიპაშვილი)
სხვა
რეგ. თარ: 2022/02/24
ბოლო შემოს: 2023/07/05 05:38:49
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

არ აქვს დანართი, თავად წესი, იქნებ შეიტანოთ ეს დანართი აქვე, რომ შესაძლებელი იყოს ტექსტუს ნახვა