მრჩეველი შიდა კონტროლის საკითხებში

რუსუდან ქაზუმაშვილი მრჩეველი შიდა კონტროლის საკითხებში rkazumashvili@matsne.gov.ge

 

მაცნეს თანამშრომელთა მიერ სამსახურებრივი დისციპლინის დაცვისა და საქმიანობის კანონიერების კონტროლს ახორციელებს მრჩეველი შიდა კონტროლის საკითხებში, რომელიც უშუალოდ ექვემდებარება თავმჯდომარეს.

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.