სიახლეები

Date: 28/06/2017

მაცნეს ვებგვერდს დაემატა კონსოლიდირებული დოკუმენტების გვერდიგვერდ დათვალიერების ფუნქციონალი.

აღნიშნული ფუნქციონალის გამოსაყენებლად:

 

  • აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი კოდიფიცირებული დოკუმენტი.
  • ინსტრუმენტების პანელზე დააჭირეთ კონსოლიდირებული დოკუმენტების გვერდიგვერდ დათვალიერების ღილაკს.
  • აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი ეტაპები (პირველი – საინფორმაციო ბარათზე – კონსოლიდირებული პუბლიკაციები; მეორე – ველში, ეკრანის ზედა მარცხენა კუთხეში –  შესადარებელი პუბლიკაცია) და დააჭირეთ გვერდიგვერდ ჩვენების ღილაკს ზედა პანელზე.

 

პარალელური დათვალიერებისათვის არჩეული პუბლიკაციები გაიხსნება გვერდიგვერდ ახალ ფანჯარაში.

ბმულის კოპირების ღილაკით ასევე შესაძლებელი გახდა როგორც პარალელურად, ისე ცალკეული დოკუმენტის დათვალიერებისას ბმულის გენერაცია დოკუმენტის იმ ნაწილის მდგომარეობით, რომელსაც ეცნობა მომხმარებელი ღილაკზე დაჭერის დროს.

Date: 31/01/2017

საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ონლაინმაღაზია (http://matsnebooks.gov.ge/Book) ამოქმედდა. ონლაინმაღაზიას აქვს ადგილზე მიტანის სერვისი.

ბოლო წლების განმავლობაში მაცნე საკანონმდებლო აქტებს მხოლოდ  ელექტრონულ ფორმატში აქვეყნებდა, არ არსებობდა მათი ბეჭდური, ე.წ. „ფურცლის ვერსია“. ბეჭდური გამოცემის ტრადიცია 2013 წელს აღდგა. დღეს მომხმარებელს შეუძლია თავად გააკეთოს არჩევანი − ისარგებლოს იურიდიული ლიტერატურით ციფრულ ფორმატში, რომელიც უწყების ვებგვერდზეა განთავსებული, ან მიანიჭოს უპირატესობა ნაბეჭდ წიგნს და სახლიდან გაუსვლელად შეიძინოს მაცნეს ონლაინმაღაზიაში.

ონლაინმაღაზიას აქვს გამოკითხვის ფუნქცია − რისი შეძენა სურს მკითხველს. თუკი ესა თუ ის ნორმატიული აქტი გამოკითხვის ლიდერი იქნება, მკითხველთა მოთხოვნით მაცნე მას დაბეჭდავს. მაცნეს ონლაინმაღაზიაში ფასები კონკურენტულია.

საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს კიდევ ერთი ახალი პროექტი − მაცნეს კლუბი − ახალგაზრდებისთვისაა განკუთვნილი. კლუბი იმ დამწყებ სპეციალისტებსა თუ იურისპრუდენციით დაინტერესებულ ახალგაზრდებს გააერთიანებს, რომელთაც სურთ შეხვდნენ წარმატებულ იურისტებს და მათთან ერთად საინტერესო და აქტუალურ საკითხებზე იმსჯელონ, დაუსვან კითხვები და სხვ.

საქართველოს კონსტიტუცია, საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი, საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი, საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი, საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი, საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი, საქართველოს შრომის კოდექსი, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი, საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი, არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი, საქართველოს კანონი „მეწარმეთა შესახებ“ − ეს იმ ლიტერატურის ჩამონათვალია, რომელიც მაცნეს სტამბაშია დაბეჭდილი და რომლის შეძენაც მაცნეს მაღაზიაში უკვე სახლიდან გაუსვლელად არის შესაძლებელი.

Date: 20/01/2017

იუსტიციის სამინისტროს სსიპ „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს“ ახალი პროექტის − ონლაინმაღაზიის − პრეზენტაცია 20 იანვარს საქართველოს ეროვნული არქივის გალერეაში გაიმართა. ღონისძიებას იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა, მინისტრის მოადგილეებმა ალექსანდრე ბარამიძემ და გიორგი პატარიძემ, „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს“ თავმჯდომარე ნიკა ახალბედაშვილმა უმასპინძლეს.

„საქართველოს კონსტიტუცია“, „საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი“, „საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი“, „საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი“, „საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი“, „საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი“, „საქართველოს შრომის კოდექსი“, „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“, „საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი“, „არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი“, საქართველოს კანონი „მეწარმეთა შესახებ“ − ეს იმ ლიტერატურის ჩამონათვალია, რომელიც „მაცნეს“ სტამბაშია დაბეჭდილი და რომლის შეძენაც „მაცნეს“ მაღაზიაში უკვე სახლიდან გაუსვლელად არის შესაძლებელი. წიგნების კატალოგი სპეციალურად ამ მიზნისათვის შექმნილ ელექტრონულ გვერდზეა (http://matsnebooks.gov.ge/Book) განთავსებული. ონლაინმაღაზიას აქვს ბინაზე მიტანის სერვისი. „მაცნეს“ ამ სერვისს განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს ის ფაქტი, რომ „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე“ საქართველოში ერთადერთი ოფიციალური ბეჭდვითი ორგანოა, რომლის მიერ გამოცემული საკანონმდებლო  ლიტერატურა სანდოობის მაღალი ხარისხით გამოირჩევა და თითოეული წიგნის (კოდექსი თუ სხვა) ფასი სტუდენტებისთვისაც ხელმისაწვდომია.    

წლების განმავლობაში „მაცნე“ საკანონმდებლო აქტებს მხოლოდ ე.წ. ელექტრონულ ფორმატში აქვეყნებდა, არ არსებობდა მათი ბეჭდური, „ფურცლის“ ვერსია. ბეჭდური გამოცემების ტრადიცია 2013 წელს იუსტიციის მინისტრ თეა წულუკიანის ინიციატივით   აღდგა. დღეს „მაცნეს“ მომხმარებელს შეუძლია, თავად გააკეთოს არჩევანი − ისარგებლოს იურიდიული ლიტერატურით ციფრულ ფორმატში, რომელიც უწყების ვებგვერდზეა განთავსებული,  ან მიანიჭოს უპირატესობა ნაბეჭდ წიგნს და სახლიდან გაუსვლელად შეიძინოს ის „მაცნეს“ ონლაინმაღაზიაში. ონლაინმაღაზიას აქვს გამოკითხვის ფუნქცია − რისი შეძენა სურს მკითხველს. თუკი ესა თუ ის ნორმატიული აქტი გამოკითხვის ლიდერი იქნება, მკითხველთა მოთხოვნით „მაცნე“ მას დაბეჭდავს. „მაცნეს“ ონლაინმაღაზიაში ფასები კონკურენტულია.

 „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე“ საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირია, რომელიც აქვეყნებს საქართველოს ყველა უწყების მიერ მიღებულ ნორმატიულ აქტებს, საერთაშორისო ხელშეკრულებებს, საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებებს, ადგილობრივი თვითმმართველობის აქტებს და საჯარო განცხადებებს როგორც ელექტრონული, ისე ბეჭდური ფორმატით. სწორედ „მაცნეში“ გამოქვეყნების შემდეგ იძენს ნებისმიერი ნორმატიული აქტი ოფიციალურ იურიდიულ ძალას.

Date: 20/01/2017

იუსტიციის სამინისტროს სსიპ „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს“ ახალი პროექტის − მაცნეს კლუბის − პრეზენტაცია 20 იანვარს საქართველოს ეროვნული არქივის გალერეაში გაიმართა. ღონისძიებას იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა, მინისტრის მოადგილეებმა ალექსანდრე ბარამიძემ და გიორგი პატარიძემ, „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს“ თავმჯდომარე ნიკა ახალბედაშვილმა უმასპინძლეს.

„მაცნეს“ კლუბი ახალგაზრდებისთვისაა განკუთვნილი. კლუბი იმ დამწყებ სპეციალისტებს თუ იურისპრუდენციით დაინტერესებულ ახალგაზრდებს  გააერთიანებს,  რომელთაც სურთ, წარმატებულ იურისტებს შეხვდნენ და მათთან ერთად საინტერესო და აქტუალურ საკითხებზე იმსჯელონ, დაუსვან კითხვები და სხვ. „მაცნეს“ კლუბში გაიმართება პრეზენტაციები, დისკუსიები, საჯარო ლექციები ახალგაზრდებისათვის საინტერესო საკითხებზე; კლუბის მენტორები იქნებიან აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ორგანოს, აკადემიური სფეროს წარმომადგენლები; მოსამართლეები, ადვოკატები. კლუბის საქმიანობას თავად წევრები დაგეგმავენ და განახორციელებენ. ყოველი მომდევნო საჯარო ლექციის თემა მათი მონაწილეობით შეირჩევა.

განსაკუთრებული აქტიურობით გამორჩეულ და საინტერესო იდეების მქონე მონაწილეებს კლუბში სიმბოლური და სახალისო „თანამდებობები“ მიენიჭებათ და ინტენსიურად ჩაერთვებიან კლუბის მართვასა და პროექტების დაგეგმვაში.

კლუბის შექმნით „მაცნე“ ქმნის პლატფორმას იურისტებისთვის, სადაც ახალგაზრდები უკვე აღიარებულ სპეციალისტებთან ერთად იმსჯელებენ და იკამათებენ იურიდიულ საკითხებზე, გამოთქვამენ თავიანთ მოსაზრებებს და შეთავაზებებს მიმდინარე რეფორმებსა თუ სხვა აქტუალურ პროცესებთან დაკავშირებით. კლუბის წევრებისათვის „მაცნეს“ ონლაინმაღაზია სპეციალურ შეთავაზებებს მოამზადებს.

„მაცნეს“ კლუბის მენტორობის სურვილი უკვე გამოთქვეს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე  ნინო გვენეტაძემ; საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეებმა მერაბ ტურავამ და  გიორგი კვერენჩხილაძემ; პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელიამ; პროფესორებმა მინდია უგრეხელიძემ, ლადო ჭანტურიამ და ირაკლი ბურდულმა; ადვოკატებმა ზვიად კორძაძემ და ირაკლი კორძახიამ.

„საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე“ საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირია, რომელიც აქვეყნებს საქართველოს ყველა უწყების მიერ მიღებულ ნორმატიულ აქტებს, საერთაშორისო ხელშეკრულებებს, საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებებს, ადგილობრივი თვითმმართველობის აქტებს და საჯარო განცხადებებს როგორც ელექტრონული, ისე ბეჭდური ფორმატით. სწორედ „მაცნეში“ გამოქვეყნების შემდეგ იძენს ნებისმიერი ნორმატიული აქტი ოფიციალურ იურიდიულ ძალას.

Date: 29/07/2016

იუსტიციის სამინისტრო მართლმსაჯულების სისტემაში ელექტრონული სერვისების დანერგვას აგრძელებს

 

იუსტიციის სამინისტროს სსიპ – საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს, თბილისის სააპელაციო სასამართლოსა და სსიპ – საერთო სასამართლოების დეპარტამენტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა.

 

მემორანდუმს, რომელიც სასამართლო სხდომის დარბაზებში საკანონმდებლო მაცნეს სერვისების ხელმისაწვდომობას უზრუნველყოფს, 29 ივლისს ხელი მოაწერეს საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელმა ნიკა ახალბედაშვილმა, სააპელაციო სასამართლოს მენეჯერმა გიორგი კოპალიანმა და საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის თავმჯდომარემ შოთა ქარჩავამ. ხელმოწერის ცერემონია თბილისის სააპელაციო სასამართლოში გაიმართა.

 

მემორანდუმის ფარგლებში საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე თბილისის სააპელაციო სასამართლოს 21 სხდომის დარბაზში, საქმის გასაცნობ ოთახში და მოქალაქეთა მისაღებში, ყოველგვარი საფასურის გადახდის გარეშე, განათავსებს უწყვეტი კვების წყაროთი აღჭურვილ 67  პერსონალურ კომპიუტერს.

 

პროექტის მიზანია მართლმსაჯულების განხორციელების ხელშეწყობა, სამართალწარმოების მონაწილე მხარეთათვის ქართული ნორმატიული ბაზის მაქსიმალური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს სერვისების პოპულარიზაცია. საკანონმდებლო მაცნე მომხმარებელს სთავაზობს ოფიციალური იურიდიული ძალის მქონე ნორმატიული აქტების მუდმივად განახლებად, სრულყოფილ მონაცემთა ბაზას, რომელიც მოიცავს ქვეყანაში მოქმედ ყველა ნორმატიულ აქტს. ნორმატიული აქტების საძიებო სისტემაში მომხმარებელს შეუძლია იხილოს კოდიფიცირებული აქტები და მათი ისტორია განხორციელებული ცვლილებების ყველა სტადიაზე.

 

აღნიშნულ პროექტს საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე საკუთარი შემოსავლებიდან სრულად აფინანსებს. პროექტის სავარაუდო ღირებულება 117 383 ლარია.

 

ანალოგიური პროექტი გასულ წელსაც განხორციელდა, რომლის ფარგლებშიც საკანონმდებლო მაცნემ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 43 სხდომათა დარბაზში 129 პერსონალური  კომპიუტერი განათავსა, რისთვისაც საკანონმდებლო მაცნეს საკუთარი სახსრებიდან 176 270 ლარი გამოიყო.

Date: 12/02/2016

კიდევ ერთი სასიამოვნო სიახლე საკანონმდებლო მაცნეს როგორც კორპორატიულ, ასევე არაკორპორატიულ მომხმარებლებს! დღეიდან საშუალება გეძლევათ თემატური კატალოგების მიხედვით გამოიწეროთ თქვენთვის საინტერესო სამართლებრივ სფეროში მომხდარი ცვლილებები.

 

მაგალითად, თუ გაინტერესებთ სოფლის მეურნეობა, საკანონმდებლო მაცნეს საიტის მეშვეობით (matsne.gov.ge) თქვენ შეძლებთ სასურველი პერიოდის მითითებით გამოიწეროთ სოფლის მეურნეობის სფეროში მოქმედ ნებისმიერ სამართლებრივ აქტში მომხდარი ცვლილება. ამისათვის საჭიროა, მომხმარებელი შევიდეს საკანონმდებლო მაცნეს ვებგვერდზე და საკუთარ პროფილში დოკუმენტების თემატური გამოწერის ველში აირჩიოს მისთვის სასურველი დარგი და პერიოდი.

 

არ ჩამორჩე ქვეყნის განვითარებას, აუწყვე ფეხი კანონმდებლობაში მომხდარ ცვლილებებს!

Date: 11/11/2015

იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს“  მთარგმნელობითი ცენტრის 25 თანამშრომელს საერთაშორისო დონის კემბრიჯის ILEC სერტიფიკატი გადასცა (ILEC საერთაშორისოდ აღიარებული სერტიფიკატია იურიდიულ ინგლისურში). ღონისძიებას ბრიტანეთის საბჭოს დირექტორი და თანამშრომლები ესწრებოდნენ.

 

მთარგმნელობითი ცენტრის თანამშრომლებმა სპეციალურად მათთვის შემუშავებული 6-თვიანი ტრენინგების კურსი გაიარეს. კურსის მიზანი იყო, „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს“ მთარგმნელობით ცენტრში შექმნილიყო  იურიდიული ლიტერატურის მაღალკვალიფიციური მთარგმნელებისა და  თარგმანში ექსპერტი ტრენერების ადგილობრივი ჯგუფი. ასეთი ჯგუფის არსებობა მნიშვნელოვანია ინგლისურენოვანი საკანონმდებლო ბაზის შექმნისა და ევროკავშირთან ასოცირების დღის წესრიგის წარმატებით განხორციელებისთვის.

 

ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი გახდა ევროინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობა, მათ შორის, საქართველო-ევროკავშირის კანონმდებლობის ჰარმონიზაციის კუთხით.

 

2014 წლის 9 დეკემბერს „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნესა“ და საქართველოში ბრიტანეთის საბჭოს შორის გაფორმდა ინსტიტუციონალური მნიშვნელობის შეთანხმება, რომელიც ითვალისწინებდა  სპეციალურ პროგრამას. პროგრამის  ფარგლებში საკანონმდებლო მაცნემ გამოაცხადა მთარგმნელობითი ცენტრის მთარგმნელთა შესარჩევი კონკურსი, რომლის გამარჯვებულმა 25-მა კანდიდატმა სპეციალურად მათთვის შემუშავებული ტრენინგების კურსი  გაიარა და  მოემზადა გამოცდისათვის. წარმატებულ კანდიდატებს სწორედ დღეს გადაეცათ სერტიფიკატები. აღნიშნული 25 კანდიდატიდან ათს მიეცა ტრენერობის უფლება. ისინი სამომავლოდ თავად გადაამზადებენ ახალ თანამშრომლებს.

Date: 18/09/2015

„საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს“ თავმჯდომარე გიორგი პატარიძე პარიზში გამართულ  ევროპის ოფიციალური გამომცემლების  ფორუმს დაესწრო.  ღონისძიებას  ევროპის 35 ქვეყნის წარმომადგენელი ესწრებოდა.

ფორუმის მონაწილეებმა საგამომცემლო ორგანოს სამომავლო განვითარების პერსპექტივებზე ისაუბრეს, გაეცნენ ოფიციალური საგამომცემლო ორგანოს   მუშაობის სპეციფიკას,  ერთმანეთს გაუზიარეს  გამოცდილება და  განიხილეს ურთიერთთანამშრომლობის საკითხები.

სამუშაო შეხვედრაზე დიდი ყურადღება დაეთმო ელექტრონულ პროგრამას, რომელშიც თავმოყრილი იქნება ერთი მხრივ, ევროპის ქვეყნების სამართლებრივ აქტები, მეორე მხრივ, ევროპის სასამართლოების გადაწყვეტილებები. პროგრამა,  დაინტერესებულ პირებს დაეხმარება დოკუმენტაციის მოძიებაში, გაზრდის მართლმსაჯულების სფეროში მიღებულ გადაწყვეტილებებზე წვდომას და  უფრო მოქნილს გახდის ოფიციალური საგამომცემლო ორგანოების ელექტრონულ სერვისებს.

ფორუმის მონაწილეთა გადწყვეტილებით პროგრამის გამართულად და ეფექტიანად მუშაობისათვის აუცილებელია შეხვედრების ორგანიზება, რაც ხელს შეუწყობს ევროპული ოფიციალური საგამომცემლო ორგანიზაციების ერთობლივ და კოორდინირებულ მუშაობას.

Date: 29/07/2015

2015 წლის 28 ივლისს თბილისის საქალაქო სასამართლოს, სსიპ ,,საერთო სასამართლოების დეპარტამენტსა’’ და სსიპ ,,საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს’’ შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. 
მემორანდუმს, რომელიც სასამართლო სხდომის დარბაზებში საკანონმდებლო მაცნეს სერვისების ხელმისაწვდომობას უზრუნველყოფს, ხელი მოაწერეს თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარე მამუკა ახვლედიანმა, ,,საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს’’ თავმჯდომარე გიორგი პატარიძემ და ,,საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის” თავმჯდომარე შოთა ქარჩავამ.
მემორანდუმის ფარგლებში ,,საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე თბილისის საქალაქო სასამართლოს 43 სხდომათა დარბაზში, 129 (ას ოცდაცხრა) სტაციონარულ ბრენდირებულ კომპიუტერს ყოველგვარი საფასურის გადახდის გარეშე განათავსებს.
პროექტი მიზნად ისახავს მართლმსაჯულების განხორციელების ხელშეწყობას, სამართალწარმოების მონაწილე მხარეთათვის ქართული ნორმატიული ბაზის მაქსიმალური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფასა და საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს სერვისების პოპულარიზაციას.

Date: 12/02/2015

შეიქმნა საკანონმდებლო მაცნეს ოფიციალური აპლიკაცია IOS და Android პლატფორმაზე. მომხმარებლებს, რომლებიც მობილური ტელეფონის ან პლანშეტური კომპიუტერის საშუალებით სარგებლობდნენ ვებგვერდით, ამიერიდან საშუალება ექნებათ აპლიკაციის მეშვეობით მიიღონ მაცნეს სერვისი მარტივად და კომფორტულად.

IOS         Android

 

totop
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.