„მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • Word
„მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 1661
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 22/09/2009
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 28, 29/09/2009
სარეგისტრაციო კოდი 320.110.000.05.001.003.612
  • Word
1661
22/09/2009
სსმ, 28, 29/09/2009
320.110.000.05.001.003.612
„მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

„მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

        მუხლი 1.

 „მაუწყებლობის შესახებსაქართველოს კანონის (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, 5, 18.01.2005, მუხ. 19) 24- მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. სამეურვეო საბჭო შედგება 15 მეურვისაგან.“.

    მუხლი 2.

ამ კანონის ამოქმედებამდე არჩეულ მეურვეებს უნარჩუნდებათ   უფლებამოსილება.

    მუხლი 3.

ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს პრეზიდენტი . სააკაშვილი

თბილისი,

2009 წლის 22 სექტემბერი.

1661–IIს