„სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

  • Word
„სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 1590
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 10/08/2009
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 26, 27/08/2009
სარეგისტრაციო კოდი 210.020.100.05.001.003.607
  • Word
1590
10/08/2009
სსმ, 26, 27/08/2009
210.020.100.05.001.003.607
„სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

„სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

     მუხლი 1.

 „სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონის (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №26, 5.09.2003, მუხ. 195) მე-7 მუხლის:

ა) 26-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„26. ავტორიზებული აფთიაქის ნებართვა – 300 ლარი.“;

ბ) 27-ე და 28-ე პუნქტები ამოღებულ იქნეს.

     მუხლი 2.

 ეს კანონი ამოქმედდეს 2009 წლის 15 ოქტომბრიდან.

 საქართველოს პრეზიდენტი მ. სააკაშვილი

 თბილისი,

 2009 წლის 10 აგვისტო.

 №1590–რს

 

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.