„ლატარიების, აზარტული და სხვა მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

  • Word
„ლატარიების, აზარტული და სხვა მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“
დოკუმენტის ნომერი 1548
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 31/07/2009
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 24, 13/08/2009
სარეგისტრაციო კოდი 040.170.310.05.001.003.589
  • Word
1548
31/07/2009
სსმ, 24, 13/08/2009
040.170.310.05.001.003.589
„ლატარიების, აზარტული და სხვა მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

ლატარიების, აზარტული და სხვა მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებსაქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

    მუხლი 1.

ლატარიების, აზარტული და სხვა მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებსაქარ-თველოს კანონის (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, 15, 19.04.2005, მუხ. 96) მე-9 მუხლის მე-5 პუნქტი ამოღებულ იქნეს.

    მუხლი 2.

ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს პრეზიდენტი . სააკაშვილი

თბილისი,

2009 წლის 31 ივლისი.

1548–რს