„შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის სპეციალური ოპერაციების დაჯგუფების დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 2008 წლის 12 მარტის №134 ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე“

  • Word
„შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის სპეციალური ოპერაციების დაჯგუფების დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 2008 წლის 12 მარტის №134 ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე“
დოკუმენტის ნომერი 767
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს თავდაცვის მინისტრი
მიღების თარიღი 16/12/2009
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 153, 17/12/2009
სარეგისტრაციო კოდი 120.340.000.22.026.013.919
  • Word
767
16/12/2009
სსმ, 153, 17/12/2009
120.340.000.22.026.013.919
„შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის სპეციალური ოპერაციების დაჯგუფების დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 2008 წლის 12 მარტის №134 ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე“
საქართველოს თავდაცვის მინისტრი

სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 120.340.000.22.026.013.919

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის

ბრძანება 767

2009 წლის 16 დეკემბერი

ქ. თბილისი

„შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის სპეციალური ოპერაციების დაჯგუფების დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 2008 წლის 12 მარტის №134 ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე

„საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 61-ე მუხლის შესაბამისად, ვბრძანებ:

1. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის სპეციალური ოპერაციების დაჯგუფების დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 2008 წლის 12 მარტის №134 ბრძანება.

2. ეს ბრძანება ამოქმედდეს 2009 წლის 2 დეკემბრიდან.

ბ. ახალაია

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.