„კერძო აღმასრულებლის სამოქალაქო პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევის ოდენობისა და პირობების დადგენის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2009 წლის 29 ივნისის №118 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

  • Word
„კერძო აღმასრულებლის სამოქალაქო პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევის ოდენობისა და პირობების დადგენის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2009 წლის 29 ივნისის №118 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“
დოკუმენტის ნომერი 122
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს იუსტიციის მინისტრი
მიღების თარიღი 01/01/2009
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 81, 01/07/2009
სარეგისტრაციო კოდი 070.030.000.22.027.013.244
  • Word
122
01/01/2009
სსმ, 81, 01/07/2009
070.030.000.22.027.013.244
„კერძო აღმასრულებლის სამოქალაქო პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევის ოდენობისა და პირობების დადგენის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2009 წლის 29 ივნისის №118 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“
საქართველოს იუსტიციის მინისტრი

სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 070.030.000.22.027.013.244

საქართველოს იუსტიციის

 მინისტრის ბრძანება №122

2009 წლის 1 ივლისი

ქ. თბილისი

„კერძო აღმასრულებლის სამოქალაქო პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევის ოდენობისა და პირობების დადგენის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2009 წლის 29 ივნისის №118 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 36-ე მუხლის შესაბამისად, ვბრძანებ:

მუხლი 1.

„კერძო აღმასრულებლის სამოქალაქო პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევის ოდენობისა და პირობების დადგენის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2009 წლის 29 ივნისის №118 ბრძანების (სსმ III, 2009 წ., №79, მუხ. 862) მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„3. კერძო აღმასრულებლის სამოქალაქო პასუხისმგებლობის აუცილებელი დაზღვევის მინიმალურ ოდენობად განისაზღვრება წელიწადში 100 000 ლარი.“.

მუხლი 2.

 ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ზ. ადეიშვილი

 

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.