,,დაქირავებულისათვის გადახდილი სამივლინებო ხარჯების ნორმების განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2005 წლის 5 აპრილის №220 ბრძანებაში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე“

  • Word
,,დაქირავებულისათვის გადახდილი სამივლინებო ხარჯების ნორმების განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2005 წლის 5 აპრილის №220 ბრძანებაში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე“
დოკუმენტის ნომერი 560
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
მიღების თარიღი 27/06/2008
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 94, 02/07/2008
სარეგისტრაციო კოდი 190.040.000.22.033.011.964
  • Word
560
27/06/2008
სსმ, 94, 02/07/2008
190.040.000.22.033.011.964
,,დაქირავებულისათვის გადახდილი სამივლინებო ხარჯების ნორმების განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2005 წლის 5 აპრილის №220 ბრძანებაში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე“
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი

სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 190.040.000.22.033.011.964

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის

ბრძანება №560

2008 წლის 27 ივნისი

ქ. თბილისი

,,დაქირავებულისათვის გადახდილი სამივლინებო ხარჯების ნორმების განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2005 წლის 5 აპრილის №220 ბრძანებაში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 36-ე მუხლის შესაბამისად, ვბრძანებ:

მუხლი 1. ,,დაქირავებულისათვის გადახდილი სამივლინებო ხარჯების ნორმების განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2005 წლის 5 აპრილის №220 ბრძანებაში (სსმ III, 08.04.05, №41, მუხლი 443) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები და დამატება:

1. მე-2 პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 ,,ბ) მგზავრობის ხარჯები ანაზღაურდება შესაბამის მიმართულებაზე არსებული მგზავრობის ღირებულების გათვალისწინებით, მაგრამ არა უმეტეს ეკონომკლასის (ან მისი შესაბამისი კლასის) ბილეთის ღირებულებისა.“.

2. 43 და 44 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,43. სამთავრობო დელეგაციის წევრებს, ამ ბრძანების №2 დანართში ჩამოთვლილ თანამდებობის პირებს და უმაღლესი რანგის თანამდებობის პირთა პირად დაცვას სასტუმროში დაქირავებული ნომრის ღირებულება აუნაზღაურდეთ ფაქტობრივად გაწეული ხარჯების დამადასტურებელი საბუთების მიხედვით. სამთავრობო დელეგაციის ვიზიტის მოსამზადებლად მოსამსახურის ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მივლინებისას, გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევაში, სამივლინებო ხარჯების ანაზღაურება შეიძლება მოხდეს ფაქტობრივად გაწეული ხარჯების შესაბამისად.

44. სამშვიდობო და სხვა სახის ოპერაციების განსახორციელებლად საქართველოს შეიარაღებული ძალების ქვედანაყოფების სამხედრო მოსამსახურეთა და სამოქალაქო პერსონალის სტატუსით წარგზავნილ პირთა გრძელვადიანი მივლინების ნორმები განისაზ-ღვროს ,,სამშვიდობო და სხვა სახის ოპერაციების განსახორციელებლად საქართველოს შეიარაღებული ძალების ქვედანაყოფების სამხედრო მოსამსახურეთა და სამოქალაქო პერსონალის სტატუსით წარგზავნილ პირთა ფულადი კმაყოფის, გრძელვადიანი მივლინების ყოველთვიური ნორმებისა და სხვა სოციალური პირობების განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2004 წლის 26 აგვისტოს №355 ბრძანებულების შესაბამისად.“.

3. 45 პუნქტიდან ამოღებულ იქნეს ,,შენიშვნა“.

4. დაემატოს შემდეგი შინაარსის 48 პუნქტი:

,,48. საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობებსა და საკონსულო დაწესებულებებში როტაციის წესით სამუშაოდ მივლინებულ პირთა გრძელვადიანი სამუშაო მივლინების ანაზღაურების ნორმები განისაზღვროს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად.“.

5. №1 და №2 დანართები ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

მუხლი 2. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

  ნ. გილაური

დანართი 1

ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მოკლევადიანი მივლინების დროს დაქირავებულისათვის სადღეღამისო ხარჯებისათვის და საცხოვრებელი ფართის დაქირავების ხარჯების ანაზღაურების ნორმები

 

 

 

 

სადღეღამისო ხარჯების ნორმები

 

ქვეყნის დასახელება

უცხოური
ვალუტის
 
დასახელება

მოკლევადიანი მივლინებისას

საზღვარგარეთ საქ. დაწესებულების მოსამსახურეთათვის მოკლევადიანი მივლინებისას იმ სახელმწიფოს შიგნით, სადაც მდებარეობს ეს დაწესებულება

დღეღამეში ბინის დაქირავების ხარჯების ანაზღაურების ნორმა

 

1

2

3

4

5

ავსტრალია

ავსტრალიური დოლარი

43

30

135

ავსტრია

ევრო

49

35

89

ავღანეთი

აშშ დოლარი

30

21

75

აზერბაიჯანი

აშშ დოლარი

35

25

125 ბაქოში,
60
დანარჩენ ტერიტორიაზე

ალბანეთი

აშშ დოლარი

48

34

120

ალჟირი

აშშ დოლარი

41

29

45

ამერიკის შეერთებული შტატები

აშშ დოლარი

60

43

235 ნიუ-იორკში,
180
დანარჩენ ტერიტორიაზე

ანგოლა

აშშ დოლარი

44

31

70

ანდორა

შვეიცარული ფრანკი

66

-

109

ანტიგუა და ბარბუდა

აშშ დოლარი

34

-

80

არაბეთის გაერთიანებული საემიროები

აშშ დოლარი

33

23

159

არგენტინა

აშშ დოლარი

35

25

115

ახალი ზელანდია

აშშ დოლარი

40

28

120

ბანგლადეში

ევრო

34

24

63

ბარბადოსი

აშშ დოლარი

31

-

132

ბახრეინი

აშშ დოლარი

31

-

161

ბაჰამის კუნძულები

აშშ დოლარი

32

-

165

ბელარუსი

აშშ დოლარი

35

25

112 მინსკში,
76
დანარჩენ
ტერიტორიაზე

ბელგია

ევრო

38

27

165

ბელიზი

აშშ დოლარი

31

-

85

ბენინი

ევრო

36

25

110

ბერმუდის კუნძულები

აშშ დოლარი

37

-

112

ბოლივია

აშშ დოლარი

30

21

50

ბოსნია და ჰერცოგოვინა

აშშ დოლარი

44

31

79

ბოტსვანა

აშშ დოლარი

37

26

118

ბრაზილია

შვეიცარული ფრანკი

54

38

320

ბრუნეი

აშშ დოლარი

31

-

140

ბულგარეთი

აშშ დოლარი

41

29

96

ბურკინა ფასო

ევრო

36

25

65

გაბონი

ევრო

35

25

95

გაიანა

აშშ დოლარი

35

25

159

გამბია

ევრო

28

19

72

განა

აშშ დოლარი

36

25

64

გერმანია

ევრო

57

40

153

გვატემალა

აშშ დოლარი

31

22

98

გვინეა

აშშ დოლარი

43

30

155

გვინეა ბისაუ

აშშ დოლარი

36

25

67

გიბრალტარი

აშშ დოლარი

32

-

64

გრენადა

აშშ დოლარი

32

-

148

დანია

დანიური კრონა

258

181

1070

დიდი ბრიტანეთი

ინგლისური გირვანქა
სტერლინგი

27

19

135 ლონდონში,
100
დანარჩენ ტერიტორიაზე

დომინიკის რესპუბლიკა

აშშ დოლარი

31

-

40

ეგვიპტე

აშშ დოლარი

32

22

105

ეთიოპია

ევრო

43

31

51

ეკვადორი

აშშ დოლარი

26

18

155

ეკვატორიალური გვინეა

აშშ დოლარი

35

25

82

ერაყი

აშშ დოლარი

30

21

70

ესპანეთი

ევრო

45

31

134

ესტონეთი

აშშ დოლარი

35

30

120 ტალინში,
61
დანარჩენ ტერიტორიაზე

ვანუატუ

ევრო

34

-

65

ვენესუელა

აშშ დოლარი

39

27

103

ვიეტნამი

აშშ დოლარი

29

20

70

ზამბია

აშშ დოლარი

32

22

87

ზიმბაბვე

აშშ დოლარი

40

28

70

თურქეთი

აშშ დოლარი

43

30

81

თურქმენეთი

აშშ დოლარი

35

25

52

იამაიკა

აშშ დოლარი

34

24

125

იაპონია

იაპონური იენა

12150

8500

21500

იემენი

ევრო

42

29

38

ინდოეთი

აშშ დოლარი

30

21

124

ინდონეზია

აშშ დოლარი

31

22

52

იორდანია

აშშ დოლარი

34

24

102

ირანი

აშშ დოლარი

24

17

62

ირლანდია

ევრო

32

23

150

ისლანდია

აშშ დოლარი

39

27

185

ისრაელი

აშშ დოლარი

49

34

117

იტალია

ევრო

45

32

102

სერბია და ჩერნოგორია

აშშ დოლარი

44

31

100 ბელგრადში,
49
დანარჩენ ტერიტორიაზე

კაბო ვერდე

აშშ დოლარი

34

24

50

კაიმანის კუნძულები

აშშ დოლარი

43

-

85

კამბოჯა

აშშ დოლარი

31

22

65

კანადა

აშშ დოლარი

56

39

135

კატარი

აშშ დოლარი

41

29

95

კენია

აშშ დოლარი

28

20

124

კვიპროსი

კვიპროსული ფრანკი

49

34

195

კოლუმბია

აშშ დოლარი

31

22

59

კომორის კუნძულები

აშშ დოლარი

35

25

34

კონგო

ევრო

41

29

38

კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკა

აშშ დოლარი

44

31

38

კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკა

აშშ დოლარი

32

22

96

კოსტა-რიკა

აშშ დოლარი

29

20

60

კოტ დიუვარი

ევრო

42

29

98

კუბა

აშშ დოლარი

32

22

70

ლაოსი

აშშ დოლარი

33

23

75

ლატვია

აშშ დოლარი

35

30

121 რიგაში,
62
დანარჩენ ტერიტორიაზე

ლესოტო

აშშ დოლარი

32

22

61

ლიბანი

აშშ დოლარი

25

18

65

ლიბერია

აშშ დოლარი

43

30

39

ლიბია

აშშ დოლარი

24

17

54

ლიტვა

აშშ დოლარი

35

30

142 ვილნიუსში,
91
დანარჩენ ტერიტორიაზე

ლიხტენშტეინი

შვეიცარული ფრანკი

56

-

65

ლუქსემბურგი

ევრო

38

27

102

მადაგასკარი

აშშ დოლარი

39

27

70

მავრიკია

აშშ დოლარი

30

-

75

მავრიტანია

აშშ დოლარი

37

-

35

მაკაო

აშშ დოლარი

28

-

53

მაკედონია

აშშ დოლარი

44

31

117

მალავი

აშშ დოლარი

29

20

44

მალაიზია

მალაიზიური რინგიტი

69

48

200

მალდივი

აშშ დოლარი

23

16

25

მალი

ევრო

34

24

60

მალტა

ევრო

45

32

110

მაროკო

ევრო

36

25

50

მექსიკა

აშშ დოლარი

29

20

102

მიანმა

ევრო

32

22

45

მოზამბიკი

აშშ დოლარი

37

26

45

მოლდოვა

აშშ დოლარი

35

25

109 კიშინიოვში,
32
დანარჩენ ტერიტორიაზე

მონაკო

ევრო

38

-

121

მონღოლეთი

აშშ დოლარი

34

24

39

ნამიბია

აშშ დოლარი

41

29

43

ნეპალი

აშშ დოლარი

24

17

45

ნიგერი

ევრო

33

24

60

ნიგერია

აშშ დოლარი

44

31

92

ნიდერლანდები

ევრო

41

29

125

ნიკარაგუა

აშშ დოლარი

33

23

55

ნორვეგია

ნორვეგიული კრონა

252

176

1013

ომანი

აშშ დოლარი

39

27

85

პაკისტანი

აშშ დოლარი

34

24

50

პალაუს კუნძულები

აშშ დოლარი

29

-

50

პანამა

აშშ დოლარი

35

25

93

პაპუა-ახალი გვინეა

აშშ დოლარი

36

25

95

პარაგვაი

აშშ დოლარი

27

-

80

პერუ

აშშ დოლარი

31

21

85

პოლონეთი

აშშ დოლარი

35

25

115

პორტუგალია

ევრო

34

24

127

პუერტო-რიკო

აშშ დოლარი

32

-

120

რუანდა

აშშ დოლარი

37

26

75

რუმინეთი

აშშ დოლარი

37

26

118

რუსეთის ფედერაცია

აშშ დოლარი

50 მოსკოვსა და სანქტ-პეტერბურგში,

35 დანარჩენ ტერიტორიაზე

35 მოსკოვსა და სანქტ-პეტერბურგში,

 25 დანარჩენ ტერიტორიაზე

233 მოსკოვსა და სანქტ-
პეტერბურგში,
77
დანარჩენ ტერიტორიაზე

საბერძნეთი

ევრო

39

28

98

სალვადორი

აშშ დოლარი

28

-

46

სამოა

აშშ დოლარი

27

-

52

სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკა

აშშ დოლარი

41

29

79

სამხრეთ კორეა

აშშ დოლარი

54

38

137

სან-მარინო

ევრო

24

-

81

სან-ტომე და პრინსიპი

აშშ დოლარი

34

24

50

საუდის არაბეთი

აშშ დოლარი

51

35

75

საფრანგეთი

ევრო

56

40

134 პარიზში,
97
დანარჩენ ტერიტორიაზე

საფრანგეთის ზღვისიქითა ტერიტორია

ევრო

38

-

84

სეიშელის კუნძულები

ევრო

47

33

128

სენეგალი

ევრო

38

27

65

სენტ-ლუსია

აშშ დოლარი

32

22

133

სვაზილენდი

აშშ დოლარი

27

-

83

სიერა-ლეონე

აშშ დოლარი

33

23

31

სინგაპური

სინგაპურული დოლარი

64

45

288

სირია

აშშ დოლარი

34

24

61

სლოვაკეთი

აშშ დოლარი

24

17

89

სლოვენია

აშშ დოლარი

44

31

80

სომალი

აშშ დოლარი

39

27

25

სომხეთი

აშშ დოლარი

35

25

105 ერევანში,
53
დანარჩენ ტერიტორიაზე

სუდანი

შვეიცარული ფრანკი

60

42

125

სურინამი

აშშ დოლარი

51

36

90

ტაივანი

აშშ დოლარი

28

20

120

ტაილანდი

შვეიცარული ფრანკი

61

43

115

ტანზანია

აშშ დოლარი

39

27

75

ტაჯიკეთი

აშშ დოლარი

35

25

67 დუშანბეში,
   15
დანარჩენ ტერიტორიაზე

ტოგო

ევრო

36

25

34

ტონგა

აშშ დოლარი

27

-

78

ტრინიდადი და ტაბაგო

აშშ დოლარი

34

-

135

ტუნისი

ინგლისური გირვანქა
სტერლინგი

24

17

35

უგანდა

აშშ დოლარი

36

25

75

უზბეკეთი

აშშ დოლარი

35

25

100 ტაშკენტში,
60
დანარჩენ ტერიტორიაზე

უკრაინა

აშშ დოლარი

35

25

185 კიევში,
82
დანარჩენ ტერიტორიაზე

უნგრეთი

აშშ დოლარი

27

19

165

ურუგვაი

აშშ დოლარი

27

19

44

ფილიპინები

აშშ დოლარი

28

20

105

ფინეთი

ევრო

39

27

110

ფიჯი

აშშ დოლარი

27

-

58

ქუვეითი

ქუვეითური დინარი

8

6

45

ყაზახეთი

აშშ დოლარი

40

28

160 ალმა-ათასა და ასტანაში,
45
დანარჩენ ტერიტორიაზე

ყირგიზეთი

აშშ დოლარი

35

25

189 ბიშკეკში,
55
დანარჩენ ტერიტორიაზე

შვეიცარია

შვეიცარული ფრანკი

80

56

191

შვედეთი

შვედური კრონა

310

220

750

შრი-ლანკა

შვეიცარული ფრანკი

49

34

95

ჩადი

ევრო

40

13

65

ჩეხეთი

აშშ დოლარი

35

25

165

ჩილე

აშშ დოლარი

28

20

91

ჩინეთი

აშშ დოლარი

30

20

131

ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკა

ევრო

44

31

70

ხორვატია

აშშ დოლარი

44

31

154 ზაგრებში,
60
დანარჩენ ტერიტორიაზე

ჰაიტი

აშშ დოლარი

34

-

60

ჰონდურასი

აშშ დოლარი

31

-

57

დანართი 2

მაღალი რანგის თანამდებობის პირთათვის ქვეყნის ფარგლებს გარეთ სამსახურებრივი მივლინებისას სადღეღამისო ნორმის დანამატი

 

მოსამსახურეთა თანამდებობის დასახელება

 

სადღეღამისო ნორმის დანამატის ოდენობა პროცენტობით

 

საქართველოს მინისტრი და სახელმწიფო მინისტრი

80

საქართველოს  პრეზიდენტის თანაშემწე ეროვნული უშიშროების საკითხებში – ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანი

 

80

საქართველოს გენერალური პროკურორი

80

საქართველოს კონტროლის პალატის თავმჯდომარე

80

საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი

80

საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი

80

ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე

80

ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე

80

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი

80

საქართველოს შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის უფროსი

80

საქართველოს საგარეო დაზვერვის სპეციალური სამსახურის უფროსი

80

საქართველოს სახალხო დამცველი

70

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე

70

საქართველოს მინისტრისა და სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის უფროსი

70

საქართველოს საგარეო დაზვერვის სპეციალური სამსახურის უფროსის მოადგილე

70

საქართველოს მთავრობის კანცელარიის უფროსი

70

სახელმწიფო რწმუნებული _ გუბერნატორი

70

საქართველოს კონტროლის პალატის თავმჯდომარის მოადგილე

70

საქართველოს გენერალური პროკურორის მოადგილე

70

საქართველოს ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი

70

ქ. თბილისის მერი

70

ქ. თბილისის მერის პირველი მოადგილე (ვიცე-მერი) და მოადგილეები

70

საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის უფროსი

70

საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის პირველი მოადგილე და მოადგილეები

70

საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილე

70

საქართველოს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი

70

საქართველოს მთავრობის საპარლამენტო მდივანი

70

ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის მოადგილე და მინისტრი

60

საქართველოს პრეზიდენტის თანაშემწე

60

საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი

60

საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მთავარი საჯარო თანამდებობის პირი

40

საქართველოს მთავრობის კანცელარიის მთავარი საჯარო თანამდებობის პირი

40

საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატის მთავარი საჯარო თანამდებობის პირი

40

საქართველოს სამთავრობო დელეგაციის ხელმძღვანელი

40

საქართველოს სამთავრობო დელეგაციის წევრი

30

შენიშვნები:

1. საქართველოს პრეზიდენტის სადღეღამისო ნორმის დანამატი განისაზღვროს 300 აშშ დოლარის ეკვივალენტით შესაბამისი ვალუტით.

2. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სადღეღამისო ნორმის დანამატი განისაზღვროს 150 აშშ დოლარის ეკვივალენტით შესაბამისი ვალუტით.

3. სამთავრობო დელეგაციებს მიეკუთვნებიან ის დელეგაციები, რომელთაც მიენიჭათ უფლება გამოვიდნენ საქართველოს სახელით.

4. მოსამსახურეებს უფლება აქვთ მიიღონ ამ დანართით გათვალისწინებული მხოლოდ ერთი დანამატი.

5. საქართველოს პრეზიდენტს, საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, საქართველოს მინისტრს და სახელმწიფო მინისტრს, საქართველოს პრეზიდენტის თანაშემწეს ეროვნული უშიშროების საკითხებში _ ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანს, საქართველოს საგარეო დაზვერვის სპეციალური სამსახურის უფროსს, საქართველოს გენერალურ პროკურორს, საქართველოს კონტროლის პალატის თავმჯდომარეს, საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსს, ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარეს, ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარეს, საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანსა და საქართველოს შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის უფროსს ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მივლინებისას მივლინებასთან დაკავშირებული კავშირგაბმულობის, ტრანსპორტის დაქირავებისა და წარმომადგენლობითი ხარჯები, ხოლო სამთავრობო დელეგაციის ვიზიტის მოსამზადებლად ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მივლინებისას მოსამსახურეს მივლინებასთან დაკავშირებული კავშირგაბმულობისა და ტრანსპორტის დაქირავების ხარჯები აუნაზღაურდებათ ფაქტობრივად გაწეული ხარჯების დამადასტურებელი საბუთების მიხედვით, წლიური საბიუჯეტო კანონით შესაბამისი უწყებებისათვის დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.