,,ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

  • Word
,,ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“
დოკუმენტის ნომერი 58
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
მიღების თარიღი 18/01/2008
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 9, 22/01/2008
სარეგისტრაციო კოდი 190.040.000.22.033.011.403
  • Word
58
18/01/2008
სსმ, 9, 22/01/2008
190.040.000.22.033.011.403
,,ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი

სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 190.040.000.22.033.011.403

საქართველოს ფინანსთა

მინისტრის ბრძანება №58

2008 წლის 18 იანვარი

ქ. თბილისი

,,ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 36-ე მუხლის შესაბამისად, ვბრძანებ:

1. ,,ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში (სსმ III, 29.11.07, №169, მუხლი 1871) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დანართი №2 ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

2. ბრძანება ამოქმედდეს 2008 წლის 15 თებერვლიდან.

ნ. გილაური

დანართი №2

თვითმმართველი ერთეულის კოდი

თვითმმართველი ერთეულის დასახელება

1

0077

თბილისი

2

0006

რუსთავი

3

0007

დმანისი

4

0008

თეთრიწყარო

5

0009

ბოლნისი

6

0010

მარნეული

7

0011

გარდაბანი

8

0012

წალკა

9

0013

მცხეთა

10

0014

თიანეთი

11

0015

დუშეთი

12

0016

ყაზბეგი

13

0017

ახალგორი

14

0018

ქუთაისი

15

0019

ზესტაფონი

16

0020

თერჯოლა

17

0021

სამტრედია

18

0022

საჩხერე

19

0023

ვანი

20

0024

ბაღდათი

21

0025

წყალტუბო

22

0026

ჭიათურა

23

0027

ტყიბული

24

0028

ხარაგაული

25

0029

ხონი

26

0030

ამბროლაური

27

0031

ლენტეხი

28

0032

ონი

29

0033

ცაგერი

30

0034

ზუგდიდი

31

0035

მარტვილი

32

0036

აბაშა

33

0037

სენაკი

34

0038

ჩხოროწყუ

35

0039

წალენჯიხა

36

0040

ხობი

37

0041

მესტია

38

0042

ფოთი

39

0043

გორი

40

0044

კასპი

41

0045

ქარელი

42

0046

ხაშური

43

0047

თიღვი

44

0048

ერედვი

45

0049

ქურთა

46

0050

გურჯაანი

47

0051

თელავი

48

0052

სიღნაღი

49

0053

დედოფლისწყარო

50

0054

ახმეტა

51

0055

საგარეჯო

52

0056

ყვარელი

53

0057

ლაგოდეხი

54

0058

ახალციხე

55

0059

ასპინძა

56

0060

ახალქალაქი

57

0061

ადიგენი

58

0062

ბორჯომი

59

0063

ნინოწმინდა

60

0064

ლანჩხუთი

61

0065

ჩოხატაური

62

0066

ოზურგეთი

63

0067

სოხუმი

64

0068

გალი

65

0069

ბათუმი

66

0070

ქედა

67

0071

ქობულეთი

68

0072

ხულო

69

0073

ხელვაჩაური

70

0074

შუახევი

71

0075

აჟარა

72

0091

აფხაზეთის ა/რ ბიუჯეტის ცენტრალიზებული შემოსულობები

73

0092

აჭარის  ა/რ ბიუჯეტის ცენტრალიზებული შემოსულობები

74

0093

თბილისის ბიუჯეტის ცენტრალიზებული შემოსულობები

75

0101

რეგიონალური საბაჟო ,,აღმოსავლეთი“

76

0102

ახალციხის რეგიონალური ცენტრი (საგადასახადო ინსპექცია)

77

0103

თელავის რეგიონალური ცენტრი (საგადასახადო ინსპექცია)

78

0104

ცხინვალის რეგიონალური ცენტრი (საგადასახადო ინსპექცია)

79

0105

ქუთაისის რეგიონალური ცენტრი (საგადასახადო ინსპექცია)

80

0106

გორის რეგიონალური ცენტრი (საგადასახადო ინსპექცია)

81

0108

რუსთავის რეგიონალური ცენტრი (საგადასახადო ინსპექცია)

82

0109

ფოთის რეგიონალური ცენტრი (საგადასახადო ინსპექცია)

83

0110

ბათუმის რეგიონალური ცენტრი (საგადასახადო ინსპექცია)

84

0200

სახელმწიფო ბიუჯეტის ცენტრალიზებული შემოსულობები

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.